‘Blau Giel’ is het Jubileummagazine van 50 jaar voetbalvereniging Eastermar. In deze glossy wordt op een bijzondere manier teruggekeken op de periode 1996 – 2019. Het boekwerk van 98 pagina’s is rijk geïllustreerd met foto’s en er staan anecdotes, verslagen en opmerkelijke gebeurtenissen in beschreven. Ook markante V.V.E.-ers krijgen aandacht in de rubriekjes ‘Hoe is ’t no mei’.

Blau Giel is daarmee een ‘hebbeding’ en collectors-item voor de leden en liefhebbers van het Eastermarder voetbal. Al 122 gegadigden hebben zich van deze uitgave verzekerd voor de voorintekenprijs van € 8,-. Zij kunnen de glossys afhalen bij Hielke Tillema, Heechsân 9 of bij Wijbe Postma, ’t Hof 5 of bij thuiswedstrijden in de kantine!

Voor diegenen die dit jubileummagazine willen aanschaffen, zijn er extra exemplaren beschikbaar voor de prijs van € 10,-.

Blau Giel werd op zaterdag 21 sept. gepresenteerd bij de afsluiting van de jubileumviering, met een lunch aangeboden door het bestuur van V.V. Eastermar. De maaltijd was voor al diegenen die bij de 50-jarige jubileumviering van de voetbalclub betrokken waren.

Met lovende woorden voor de inzet van alle aanwezigen openden clubvoorzitter Dries van der Ploeg en jubileumcommissievoorzitter Halbe de Vries de gezamenlijke maaltijd. Acces Catering had voor heerlijke soep en broodjes gezorgd, waaraan de tafelgasten zich tegoed deden.

Hét moment bij deze bijeenkomst was de aanbieding van de jubileumglossy (yn geef Frysk hyt sa’n boekwurk ‘glimmer’) Blau Giel aan de beide genoemde voorzitters. Het magazine is samengesteld door de TinkTank, een groep (oud-)leden van de V.V.E. De uiteindelijk vormgeving werd door Josse Postma verzorgd en die is daar uitzonderlijk goed in geslaagd.

Ook op rtvkanaal30 is aandacht besteed aan dit evenement.

glimmer Knipsel

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: