De zumba les van dinsdag 26 oktober gaat niet door i.v.m. de hefstvakantie. De zaal is gesloten. Dinsdag 2 november is de eerste les weer om 20.30.

Vriendelijke groet Bonnie Slaaf

Oar doarps- en ferieningsnijs: