De Avondvierdaagse, die voor de 36 keer is gehouden, is weer goed verlopen. Het was prachtig wandelweer en er deden ongeveer 400 deelnemers aan mee.
Homme Jongsma en Jan Wiersema werden op de laatste wandelavond in het zonnetje gezet en werden bedankt voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger. Zij kregen uit handen van de voorzitster een bos bloemen aangeboden. Homme is al 25 jaar stempelaar en Jan begeleider. Jan heeft aangegeven dat dit waarschijnlijk zijn laatste keer is geweest vanwege zijn gezondheid en hoge leeftijd.
De AVD-commisie bedankt ook alle andere vrijwilligers voor hun inzet. Zonder de hulp en inzet van deze mensen kan de AVD niet doorgaan, mede vanwege de vele regels waar ook wij als commisie aan moeten voldoen.
En tot slot bedanken we natuurlijk ook de deelnemers die hebben meegelopen. Wij hebben van hen veel positieve reacties gekregen. 

jubbelarissen

Klik hier voor de fotoreportage gemaakt door Albert Bakker

De AVD-commissie

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: