Image

De cover van de DVD

Fan it 'Eastermarder paardenspektakel 2006' fan septimber 2006 binne opnames makke troch Oebele Wagenaar en Jan Kooistra.
Minsken dy’t belangstelling hawwe foar in DVD mei prachtige bylden kinne in DVD bestelle by
Oebele Wagenaar 0512-363759 en/of by Jan Kooistra 0512-472422.

  • Oebele syn reportaazje stiet op twa DVD’s en kostet € 16,-
  • Jan syn reportaazje stiet op ien DVD en kostet € 11,-

Fia de e-post bestelle kin ek: jankooistra@chello.nl.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: