Informatie over de gymnastiek.

Dit seizoen (vanaf 7 september) wordt er op de vrijdagmiddag gym gegeven.

1ste groep: van 16:00-17:00 uur (gewijzigd)

Deze groep is voor 4-, 5- en 6-jarigen

2de groep: van 17:00 -18:00 uur (gewijzigd)

Deze groep is voor 7-, 8- en 9-jarigen

De lessen worden verzorgd door Annet Dijkstra.

Kom gerust langs voor een proefles!

Het lidmaatschap wordt 1 x per half jaar geïncasseerd. Er kan dus per 1 januari of per 1 juli opgezegd
worden. Graag 2 maanden van te voren aangeven bij de leidster en bij Coby Borger (email:j.borger@zonnet.nl).

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met de contactpersoon
gymnastiek: Pietsje Elverdink, tel. 472636

gym

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: