GVV Nieuws >>

Informatie over het Bestuur d.d. 10-03-2016:

Gymnasiek, Volleybal en streetdance

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ledenadministratie en penningmeester:

Richtsje Sietsma
tel: 06-46442821

Voorzitter:

Minke Brouwer
tel: 06-55699255

Secretaris:

Coby van der Veer
tel: 06-30577450

Contactpersoon gymnastiek en Streetdance:

Wietske van der Zee
w.zee647@upcmail.nl
tel: 06-15137222

Contactpersoon volleybal:

Thea Tadema
tademathea@gmail.com
tel: 06-55937881

Oar doarps- en ferieningsnijs: