Informatie over de gymnastiek.

Dit seizoen (vanaf 7 september) wordt er op de vrijdagmiddag gym gegeven.

1ste groep: van 16:00-17:00 uur (gewijzigd)

Deze groep is voor 4-, 5- en 6-jarigen

2de groep: van 17:00 -18:00 uur (gewijzigd)

Deze groep is voor 7-, 8- en 9-jarigen

De lessen worden verzorgd door Annet Dijkstra.

Kom gerust langs voor een proefles!

Het lidmaatschap wordt 1 x per half jaar geïncasseerd. Er kan dus per 1 januari of per 1 juli opgezegd
worden. Graag 2 maanden van te voren aangeven bij de leidster en bij Coby Borger (email:).

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met de contactpersoon
gymnastiek: Pietsje Elverdink, tel. 472636

gym

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen