Eastermar scherm

Als inwoner van Eastermar e.o. bent u natuurlijk op de hoogte van het bestaan van de dorpswebsite www.eastermar.nl. Het feit dat u dit leest toont dat al aan. Dit medium voorziet onze dorpsgenoten (maar daarnaast ook veel anderen) van nieuws en wederwaardigheden uit dorp en omgeving. Waarschijnlijk benut u de site ook zelf voor uw mededelingen, nieuwtjes of foto’s. Voor Eastermarder ondernemers is de dorpssite een mooie mogelijkheid om hun bedrijf onder de aandacht te brengen.

Voor het gebruik van de site als reclamepodium wordt, zolang de site in de lucht is, al een (schappelijk) tarief berekend. Dat geld is nodig voor kosten van techniek, onderhoud en hosting van het websidebeheer. In de beginperiode werd de acquisitie van de advertenties gedaan door de webmaster/redactie.

Deze constructie werd voor de betrokkenen te belastend en na goed overleg met de OndernemersVereniging Eastermar (O.V.E.) werden deze taken, middels een overeenkomst mét en vergoeding vóór het websitebeheer, in 2015 overgenomen door de ondernemersvereniging. Daarmee kwamen ook de opbrengsten van advertenties ten goede aan de O.V.E. Daarnaast werd het eigenaarschap van de website ondergebracht bij een speciale groep, ingesteld om bij vragen omtrent het webbeheer van redactieleden, webmaster of uit de dorpsgemeenschap antwoord en/of advies te geven. Deze (stuur)groep van vier dorpsgenoten ging dit doen onder de naam ‘Senatoren’.

In 2018/2019 bleek dat het bestuur van de O.V.E. geen meerwaarde meer zag in deze opzet en werd er met de Senatoren en webmaster overlegd om de overeenkomst – die tot 2020 liep – over te dragen aan een andere geïnteresseerde groep, vereniging of stichting.

Ondertussen had het Toeristisch InformatiePunt (TIP) eind 2018 een nieuwe start gemaakt. Het aangetreden bestuur kwam tot de conclusie dat de eigen website aan vernieuwing toe was. Onderkend werd dat een mogelijke combinatie van dorpsnieuws en dorpspromotie voor toeristen gestalte kon krijgen op de dorpswebsite en dat de wens tot vernieuwing daarin ook in vervulling zou kunnen gaan.

In overleg met de O.V.E. en Senatoren werd eind 2019 besloten om de rol van de O.V.E. als ‘sponsor’ van de website te beëindigen en deze aan te bieden aan TIP Eastermar Promoasje. Tevens werd afgesproken dat 2020 als overgangsjaar zou dienen en dat het bestuur van TIP de taken van de O.V.E. zou overnemen, waaronder het innen van de advertentie-opbrengsten.

Het aanzien van de dorpswebsite en de rol van de redactieleden blijft in 2020 ongewijzigd. Wel krijgen de adverteerders vanaf nu dus niet meer de factuur voor de advertenties van de O.V.E. maar van de penningmeester van TIP Eastermar Promoasje (Elle Hoekstra).
Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijk groet, namens de Senatoren,
Wijbe Postma (secr.)