avg

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving is er op eastermar.nl één en ander verandert. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verandert daarmee van een landelijke in een Europese wet. De wet is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Letterlijk gaat AVG over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Globaal komt de nieuwe wet voor eastermar.nl op de volgende aanpassingen neer:

 • De privacyrechten van de gebruiker op de website is uitgebreid.
 • Eastermar.nl heeft meer verantwoordelijkheid voor het veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens.
 • Bij foto’s van mensen op de site moet beoordeeld worden of deze niet in strijd zijn met de privacy. (Criterium is daarbij of een persoon direct of indirect identificeerbaar is. Kort gezegd, moet er inspanning geleverd worden om de identiteit van de persoon op de foto te achterhalen?

Wat is er concreet op eastermar.nl verandert:

 • We zijn van http naar https overgegaan. Het officiële adres van de Eastermarder website is dus: https://www.eastermar.nl . Daarmee is de communicatie via de website, bijvoorbeeld de gegevens die je verstuurt via een digitaal formulier, versleuteld.
 • Onze hosting heeft maatregelen genomen betreffende het veilig opslaan van gegevens.
 • De Eastermaillijst is vervallen. Ooit bedacht als het alternatieve telefoonboek voor Eastermar, maar dan voor e-mailadressen. Ook al heb je destijds toestemming gegeven, we willen geen risico nemen en de lijst is daarom verwijderd.
 • Alle accounts om in te kunnen loggen vervallen zijn verwijderd, behalve voor redacteuren.
 • Op de website staat een Privacyverklaring met daarin verwoord hoe we met privacy op eastermar.nl omgaan. Onderaan elke pagina op eastermar.nl vind je een linkje naar de Privacyverklaring.
 • We willen graag foto’s blijven maken van evenementen maar er zal meer op de privacy worden gelet. Om iedereen eerst om toestemming te vragen is in de praktijk vrijwel onmogelijk. Bovendien gaat het om een journalistieke verwerking van persoonsgegevens. Daarom plaatsen wij bij elk evenement borden waarop de bezoekers van het betreffende evenement geattendeerd worden dat er foto's gemaakt kunnen worden. Deze foto's zijn bedoeld om op eastermar.nl te publiceren.
 • Mocht je een foto van jezelf op eastermar.nl tegenkomen waar je bezwaar tegen hebt, geef dat door aan de redactie, dan zullen we deze zo snel mogelijk verwijderen.
 • Verenigingen die vertegenwoordigd zijn op eastermar.nl, zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de AVG. Eastermar.nl is dan slechts een digitaal platform voor die betreffende vereniging, stichting of commissie.

Bovenstaande aanpassingen is per 25 mei 2018 invoerd op eastermar.nl

Redactie en senatoren eastermar.nl