homepage 2000
De homepage in 2000

Geschiedenis
Deze site is sinds juni 2000 in de lucht in opdracht van de Fer. foar Doarpsbelang en de VVV van Eastermar. Oorspronkelijk was de site bedoeld om informatie te verstrekken aan toeristen en belangstellenden.
Al gauw verschenen er toen nieuwtjes en vooral beeldverslagen op de site. In de loop van de tijd werd de site steeds uitgebreider en begon een speciale plaats in te nemen in de Eastermarder gemeenschap. En daarbuiten. Geschiedenis, evenementen, verenigingen, alles kreeg een plekje op de site.

 


Inmiddels zijn we al weer toe aan een vierde versie. Meegroeiend met de mogelijkheden van het internet evalueerde de techniek van statische pagina's tot 'content' uit een database. De basis van de site bestaat nu uit berichten, gepubliceerd op datum en categorie. Ook is de interactiviteit in de loop der jaren steeds meer toegenomen.
Sinds juni 2008 is er een officiële webredactie om de inhoud van de site te actualiseren.

Doelgroepen
Er zijn meerdere doelgroepen (in willekeurige volgorde):

  • Oud-Eastermarders en andere 'Friezen-om-utens'.
  • Toeristen: in het bijzonder watersporters, fietsers, wandelaars en paardenliefhebbers.
  • De inwoners van Eastermar, It Heechsân, It Wytfean, Skûlenboarch en omgeving.
  • Gemeente Tytsjerksteradiel en andere instanties.
  • (Sport)verenigingen.

 

homepage 2002
De homepage in 2002

Waarom is de site in twee talen?
Gezien de verschillende doelgroepen, deels van buiten Fryslân, is de site voor een groot deel in het Nederlands opgezet. Voor de inwoners van Eastermar en omgeving wordt de rubriek 'Doarpslibben', afhankelijk van de schrijver of instuurder, in het Nederlands of Frysk geschreven.

 

Sponsoring
Vanaf 1 mei 2009 is de Ondernemersvereniging Eastermar (OVE) hoofdsponsor van de site. Zij regelen de advertentie's met haar leden.
Voor meer informatie kunt u op de adverteren-info pagina kijken.

Wie werken er mee
De webredactie bestaat uit:
Albert Bakker, Jan & Sjoukje Kooistra, Elly van Holsteijn, Kor de Vries, Jelte Wiersinga
Penningmeester: Henk Hoekstra
Verenigingen leveren zelf haar eigen inhoud via een secretaris of ander bestuurslid
Studio Staalkaart: vormgeving, techniek

Ook meedoen?
Uiteraard staan wij open voor alle (oud)Eastermarders die een bijdrage willen leveren aan de site. Eenmalig of regelmatig, kopij of foto's, het is allemaal welkom.

Verenigingen en stichtingen kunnen mededelingen via een eigen rubriek publiceren. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd om de vele uren, die het onderhoud van de site kost, te compenseren. Er zijn verschillende pakketten beschikbaar en dat alles tegen minimale kosten.

Heeft u interesse om in de webredactie plaats te nemen? Stuur een mailtje naar !

Disclaimer

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen