Het Winterbarren en de fakkeloptocht gaan helaas niet door i.v.m. te weinig deelname.

stamppotbuffet

Oar doarps- en ferieningsnijs: