By Henk Wink fleach hjoed in Sparwer (Sperwer) tsjin it rút.
Lokkich koe Henk melde dat de skitterjende fûgel op eigen krêft letter wer fierder fleane koe...
2010-12-12_268

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: