DRACHTEN - De snertkuiertocht en snertkookwedstrijd van 13 december jl. te Eastermar heeft maar liefst vierhonderd en drie en dertig euro opgebracht.

Deze bijdrage zal worden gebruikt voor de uitbreiding in de aangepaste paardensport te Eastermar. Wij mogen sinds enkele maanden gebruik maken van de rijhal bij de familie Couperus aan het Heechsân, hierdoor krijgen wij de gelegenheid om uit te breiden in ons cliënten bestand.

Er is zoveel behoefte aan therapeutische paardensport in deze omgeving dat uitbreiding noodzakelijk is. Vooral het huifbedrijden voor meervoudig gehandicapten is van groot belang.

Door deze financiële injectie komen wij weer iets dichterbij de uitdaging om op een gezond niveau te komen. Zij die al met zoveel beperkingen door het leven gaan verdienen het om aan deze vorm van paardensport te doen.

De "Tjallingstichting" is bevoorrecht om tegenwoordig naast de paardensport ook aan andere aangepaste sportieve en recreatieve activiteiten te organiseren en doet dit onder de naam

"Hart in Friesland". Kijk op www.hartinfriesland.nl

snertbarrentjallingstichting

Eelke Hoekstra overhandigt namens het Snertbarrencomité en de VVV Eastermar de cheque van € 433,10 aan Jelmer Kooistra van de Tjallingstichting.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: