Verkeersveiligheid in Eastermar

Bewoners van de Grote Hornstweg in Eastermar hebben de hulp van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ingeroepen, omdat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid aan de Grote Hornstweg te Eastermar.
Er mag tussen Heechsân en Eastermar 60 km/u gereden worden en binnen de bebouwde kom van Eastermar 30 km/u, maar er zijn helaas veel automobilisten die veel te hard langs deze weg scheuren. De maximumsnelheden zijn er niet voor niets, want er is tussen Heechsân en de doorgaande weg van Eastermar geen trottoir én geen fietspad, terwijl veel kinderen elke dag langs deze weg naar school fietsen en lopen.

De eerste stap was het uitdelen van 30 km/u- stickers langs de Grote Hornstweg, die op de zijkant van de containers geplakt kunnen worden. Zo is er op de dag dat de vuilnis wordt opgehaald een moment van aandacht voor de maximumsnelheid in deze straat.
Er kunnen gratis meer stickers aangevraagd worden via: https://vvn.nl/actie/stickeractie (max. 2 sets van 25 stickers p.p.) Ook zijn er stickers aan te vragen voor 60 km/u. Om inzichtelijk te krijgen hoe jullie denken over de verkeersveiligheid in ons dorp, is er samen met VVN een enquête opgesteld. Zouden jullie deze in willen vullen? Dit kost nog geen vijf minuten. (Er kunnen in deze enquête ook andere onveilige verkeerssituaties in de omgeving gemeld worden).

De enquête staat op: https://nl.surveymonkey.com/r/eastermargrotehornstweg

Eind september is is de uitkomst van de enquête bekend. Deze wordt met jullie gedeeld via e-mail, dorpskrant Marnijs en/of www.eastermar.nl Naar aanleiding van de uitkomst kunnen er vervolgstappen gezet worden. Te denken valt aan remwegdemonstraties, snelheidsmetingen en verkeersborden. Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie op de site van Veilig Verkeer Nederland kijken, www.vvn.nl,  of mailen naar: evreeling@hotmail.com (Elbrich Vreeling, Grote Hornstweg 10, Eastermar)

Alvast heel erg bedankt voor jullie deelname aan de enquête!

Veilig verkeer NL

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: