05 proef en beleefdag 1 juni 

Fan herte wolkom!
Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef je ogen de kost in het coulisselandschap, spot weidevogels en vlinders en knutsel met je kinderen. Onder de titel ‘Proef & Beleef’ organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden samen met tien boerenbedrijven verschillende activiteiten voor het hele gezin.

Van Kollumerpomp tot Feanwâlden en van Drachtstercompagnie tot Feankleaster, op veel plekken zijn de activiteiten op de boerderijen te vinden. “Wy wolle graach dat de ynwenners fan ús prachtige regio yn ‘e kunde komme mei al it wurk fan de boeren. Dêrom organisearje wy dizze dei. It is in iepen buorkerij-dei foar jong en âld. Op tsien pleatsen is fan alles te sjen, te dwaan en te priuwen. Ik soe sizze: kom del!”, zegt voorzitter Albert van der Ploeg van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Alle activiteiten staan uitgebreid omschreven op noardlikefryskewalden.nl/proefenbeleef.

Kijk op https://www.noardlikefryskewalden.nl/proefenbeleef/ om je aan te melden en voor meer informatie!

Boer Pier Jan Boersma nodigt je alvast uit om langs te komen!

Natuur- en landschapsbeheer

Alle deelnemende boeren zijn lid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. In totaal zijn er in de regio zo’n 800 aangesloten leden die aan natuur- en landschapsbeheer doen. Hun werk bestaat onder andere uit het onderhouden van de paar duizend kilometer aan elzensingels en houtwallen en ook van de honderden pingo’s. In het open gebied doen veel leden aan weidevogelbeheer. De vereniging wil graag dat de inwoners kunnen genieten van het unieke landschap, zich bewust worden van het vele werk dat de boeren verrichten en ze steunen bij het behoud van het coulisselandschap en de weidevogelgebieden.

We heten je van harte welkom in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden!

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: