image0011

Welke boerenlandvogels zijn er in de Noardlike Fryske Wâlden te vinden? Hoe zien ze eruit en welk geluid maken zij? Voor geïnteresseerden die hier graag meer over willen weten, organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden dit voorjaar twee presentatieavonden en twee veldexcursies. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis (aanmelden verplicht).

Tijdens de presentatieavonden geeft gids Jacob Bijlsma meer informatie over boerenlandvogels waarbij het herkennen van de geluiden van de vogels centraal staat. Tijdens de veldexcursies neemt hij de deelnemers mee het veld in om daar meer te vertellen over de geluiden van bosvogels die zich ophouden in de landschapselementen (elzensingels en houtwallen).

Data en locaties

- Dinsdag 16 april: Locatie Meerzigt, Elte Martens Beimastrjitte 8, 9261 VJ Eastermar (presentatieavond)
- Woensdag 24 april: Op het erf bij Bos-Jonkman, Hoofdweg 5, 9109 NR de Falom (veldexcursie)
- Donderdag 25 april: Op het erf bij Brandus Talen, De Flearbosk 8, 9215 VP de Veenhoop (veldexcursie)
- Dinsdag 30 april: locatie de Einekoer Heermawei 3, 9256 HR Ryptsjerk (presentatieavond)

Deze presentaties en excursies zijn van 19:30 uur tot 22:00 uur.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.
Aanmelden voor één of meerdere activiteiten kan telefonisch via tel. 0511 - 745200 of per e-mail info@noardlikefryskewalden.nl en is verplicht.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: