Wat nu, alweer een barren. Ja! Een praisebarren.

Deze praise wordt gehouden op vrijdag 23 november van 20:00 tot 21:30 in de centrale ruimte in de Kjellingen. Het wordt een avond met de nadruk op muziek en samenzang onder begeleiding van live muziek. Na afloop is er koffie. Als er mensen met wensen zijn zoals, een plek reserveren voor mensen die moeilijk ter been zijn, dit dan graag even aan één van ons doorgeven. Mochten er nog enthousiaste vrijwilligers zijn om evt. de ruimte klaar te maken en op te ruimen, ook dit graag melden bij één van ons.

Wij hopen dat uw nieuwsgierigheid gewekt is en willen hier nog één ding aan toevoegen: BIJ TWIJFEL KOMEN!
Menno Westerhof 472702
Rienk Brouwer 471344
Gepke Hamstra 471216
Sytse Wilkens 331099
Frans van Herwijnen 472938
Michel van Holsteijn 472416

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: