De bezuinigingen gaan ook aan de peuterspeelzaal niet voorbij. Daarom vragen wij of de ouders hun peuters zo spoedig mogelijk willen opgeven. Dit kan al vanaf 1 jaar. Als ouder bepaalt u zelf wanneer uw kind ook daadwerkelijk naar de Hummelhof toe gaat.

Het is belangrijk dat er een duidelijk beeld is van het aantal te verwachten peuters. Op deze manier hopen wij dat de peuterspeelzaal kan blijven functioneren zoals nu gebeurt.

Informatie en opgaveformulieren zijn te vinden op www.kearn.nl (0511- 465200) of bij de Hummelhof (0512-471701).

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Namens de oudercommissie, Margriet Douwes

 Winnie de Pooh en vriendjes in de peuterspeelzaal

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: