In de vijftiger jaren reed Oebele Wagenaar met zijn T-Ford o.a. mijn Pake Ate Jetzes Storm en Beppe Vogeltje Hendriks Land van Harkema naar de Chr. Ger. Kerk te Drogeham.
Van Oebele schijnt een foto te bestaan met zijn T-Ford. Zou in een boekje over Eastermar o.a. zijn gepubliceerd.
Hoe kan ik aan een digitale versie van deze foto komen?
Bij voorbaat heel hartelijk dank!

 

Liekele Helmus
lhelmus@chello.nl
Folkloreweg 62
1326 LM Almere Stad

Oar doarps- en ferieningsnijs: