Minsken, jong en âld, klaaie harren goed oan tsjin de kjeld en dogge dat somtiden mei de fleurichste kleurkombinaasjes.
Mar gjinien siet sa fraai yn 't pak as it prachtige spantsje iisfûgeltjes by it Pieter Johannesgat yn Eastermar...

IMG 7158

IMG 7189

 

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: