Vorig jaar heeft De Komerk afscheid genomen van Albert Kieft als Havenmeester na 10 jaar. Op 18 november 2011 hebben we op feestelijke wijze stil gestaan bij het afscheid van Albert. De Komerk heeft veel aan Albert te danken. Dat Albert een uitstekend gastheer was werd vorig jaar nog eens extra onderstreept door de verkiezing van onze Komerk tot 'Beste passantenhaven van Fryslân'.

komerk-passantenhaven

De afgelopen winterperiode hebben we benut om het totale takenpakket rondom De Komerk eens kritisch onder de loep te nemen. Met onze nieuwe Komerk ‘draaien’ we nu alweer 5 jaar (opening voorjaar 2007) en dat geeft een goed beeld van alle werkzaamheden. Vervolgens hebben we ons afgevraagd hoe we deze werkzaamheden het beste kunnen organiseren. In ieder geval was duidelijk dat we niet weer alles wilden vragen aan één Havenmeester. Dat is gewoon niet te doen, aangezien ons uitgangspunt is en blijft mensen te vragen om mee te helpen op basis van vrijwilligheid.

Al met al hebben we besloten om 4 vrijwilligers te vragen ons te helpen bij het ‘runnen’ van De Komerk. Als eerste hebben we twee Havenmeesters aangesteld. Deze Havenmeesters zijn verantwoordelijk voor het innen van Havengeld van passanten die in de zomer onze haven aandoen. Deze Havenmeesters voeren deze taak bij toerbeurt uit. Daarnaast hebben we een Schoonmaker aangesteld die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het Havengebouw. Tenslotte is een Beheerder aangesteld die verantwoordelijk is voor het totale beheer van het complex. De beheerder is hét aanspreekpunt voor Havenmeesters en Schoonmaker, maar ook voor derden die iets willen met/op De Komerk. Ook zorgt de Beheerder ervoor dat alle voorkomende werkzaamheden (zoals bv reparaties van installaties) worden uitgevoerd zodat het complex in topconditie wordt gehouden en aantrekkelijk blijft voor passanten. De volgende mensen hebben zich bereid verklaard de werkzaamheden op zich te nemen:
Havenmeesters (06 27 30 69 66): Gerbrich Brouwer en Pieter vd Wiel
Beheerder (06 11 17 38 91): Klaas Pultrum
Schoonmaakster: Geke vd Veen

Begin maart hebben we in een gezamenlijke vergadering de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen. Inmiddels wapperen de vlaggen en brandt de havenverlichting weer. We zijn er weer klaar voor en hopen dit jaar weer meer bezoekers in Eastermar te ontmoeten. Aan de tarieven zal het niet liggen. Die hebben we voor de 2de keer ongewijzigd gelaten. We wensen alle betrokkenen veel succes toe.

Namens stichting De Komerk,
Elle Hoekstra, voorzitter

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: