Op bijgaande foto tonen de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 van 'De Bolster' hun nieuwe rapport.
Zij kregen dit de afgelopen week uitgereikt. Het vernieuwde rapport is inhoudelijk ontworpen door juf
Neeltsje en juf Eva en de lay-out is verzorgd door een van de ouders, namelijk Saskia Tesselaar.

Eén van de redenen om een nieuw rapport te ontwikkelen was om nog meer inzicht te geven in de ontwikkelingen van de leerling. Zo zijn o.a. de scores van de Cito-toetsen een vast onderdeel in het rapport geworden en wordt er door middel van een persoonlijk tekst uitleg gegeven over de vorderingen en motivatie van de betreffende leerling.

Ook is het rapport qua opzet veel overzichtelijker geworden en de lay-out heeft ervoor gezorgd dat het een moderne uitstraling heeft. Het is een boekwerk geworden waar de kinderen echt trots op kunnen zijn.

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben nog hun oude vertrouwde rapport behouden, waardoor al hun vorderingen in één naslagwerk komen te staan.

Foto: juf Anneke Bron
Afbeelding 001

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: