Juster binne der hûnderten, miskien wol tûzenen loftfoto's fan Eastermar en omkriten makke.

Simon Bosma stjoerde ien fan syn hûndert stiks op, in moaie foto fan it doarp sels. Nynke de Jong hie it Heechsân moai foar de lins krigen.

luchtfoto-simon.jpg

luchtfoto-heechsan.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs: