6 april jl. had ik weer een kledinginzamelactie voor Dorcas.
De opbrengst was 82 zakken kleding en € 51,50 voor transportkosten.
Hiervoor iedereen vriendelijk dank!
De volgende kleding- en voedselactie is op zaterdag 2 november.

Met vriendelijke groeten van Tine Hoekstra.

dorcas

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: