Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer treedt in januari 2016 in werking. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) organiseert drie informatieavonden over de aanstaande veranderingen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de NFW met name in op de beheerpakketten en -strategie voor de boeren. Drie verschillende thema’s komen aan de orde: de beheerpakketten natte en droge dooradering (27 januari in Burgum), open akkergebied (29 januari in Kollumerpomp) en open grasland (3 februari in Burgum).

Alle leden van de bij de koepelvereniging aangesloten agrarische natuurverenigingen zijn voor de avonden uitgenodigd. “Maar ook niet-leden in Noordoost-Fryslân die vanaf 2016 aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen doen zijn van harte welkom”, aldus NFW-voorzitter Attje Meekma. Per leefgebied komen de beheerpakketten aan de orde. Wat zijn de deelname-eisen, wat zijn de beheervoorschriften, hoe bepaalt de vereniging wie wel of niet kan deelnemen en hoe wordt belangstelling geregistreerd en deelname definitief gemaakt? Op deze vragen gaat de NFW in tijdens de drie bijeenkomsten. 

Binnenkort moeten boeren al intekenen voor het agrarisch natuurbeheer in 2016. Vanaf februari start de NFW met de belangstellingsregistratie. “Wij nodigen de huidige beheerders met landschapbeheer en/of weidevogelbeheer hiervoor uit. Andere belangstellenden kunnen zich voor 16 februari bij ons bureau in Burgum melden.” De bijeenkomsten zijn op

  • dinsdag 27 januari in de Pleats in Burgum,
  • donderdag 29 januari in Kollumeroord bij Kollumerpomp en op
  • dinsdag 3 februari ook weer in de Pleats in Burgum.

Alle avonden starten om 19.45 uur.
agrarisch natuurbeheer
De Noardlike Fryske Wâlden informeert over de beheerpakketten en –strategie van het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: