In ferkearsûngefal mei fatale ôfrin.
Ik koe 'suster' Durkje Brander alinne fan de spontane strjitpraatsjes, mei tank oan de hûntsjes.
It hat in protte minsken yn it doarp rekke dat sy samar ynienen wei is.
In lêste moeting mei Durkje en hûntsje Sara.

RV

susterdurkjebrander

(Klik foar in grutte ôfbylding)

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: