De afgelopen maanden is er regelmatig aandacht geweest voor het project Care4Gyumri, een project van een groep betrokken inwoners uit Eastermar die hulp willen bieden aan de stad Gyumri in Armenië. Door het bestuur is besloten om het project door te laten gaan in een andere vorm. In dit bericht geven wij u hierover enige duidelijkheid.
 
Oorspronkelijk plan
Het oorspronkelijke plan was om in het najaar van 2014 met een team van artsen en verpleegkundigen van ziekenhuis Nij Smellinghe en medische apparatuur naar de stad Gyumri te gaan. De apparatuur zou naar de kliniek van hulporganisatie Caritas gaan en de artsen en verpleegkundigen zouden behandelingen geven aan de lokale bevolking en scholing aan lokale artsen in Gyumri. Om dit doel te kunnen realiseren is een groot bedrag nodig van ongeveer € 50.000.- Mede door de veelheid van tegelijkertijd gehouden acties van andere hulpprojecten dreigde dit doel eind 2013 al niet te worden gehaald. 
Daarnaast werd duidelijk dat het moeilijk is om vanuit Armenië eenduidig te horen waar nu precies behoefte aan is. Het bestuur merkte dat er verschil zit in de benadering van hier en uit Armenië. Wanneer aan het oorspronkelijke plan werd vastgehouden, zou het hele project op een andere wijze opnieuw gestart moeten worden. Dit zou een te grote belasting worden voor het oorspronkelijke project. 
 
De nieuwe opzet
Inmiddels is er in de afgelopen periode wel geld binnengehaald voor Care4Gyumri. Ook is er van ziekenhuis Nij Smellinghe gebruikte, maar kwalitatief uitstekende, medische apparatuur ter beschikking gesteld. Deze spullen gaan alsnog naar de Caritaskliniek in Gyumri. Hiervoor zoekt het bestuur samenwerking met de stichting Alvan Tsarik, die al jarenlang hulp aan Armenië biedt op het gebied van onderwijs. De spullen van Care4Gyumri kunnen medio mei mee met een transport van Alvan Tsarik.
Bovendien heeft Caritas besloten zelf enkele medici naar Nederland te sturen voor training en opleiding. Naar verwachting komen eind augustus enkele artsen meelopen in en rond de regio Eastermar/Drachten. Het al ingezamelde geld wordt gebruikt om een bijdrage in de transportkosten te leveren aan Alvan Tsarik én om het bezoek van de artsen in augustus mogelijk te maken. Indien geld overblijft gaat dit naar de stichting Famtofam.
 
Uw bijdrage is nog steeds welkom!
Famtofam (Family to Family) geeft rechtstreeks hulp aan kinderen in arme Armeense gezinnen. Deze stichting is ook actief in het gebied van de Caritaskliniek. Om de kosten voor dit transport te kunnen dekken kunt u natuurlijk nog steeds een donatie geven. Wilt u alsnog een financiële bijdrage leveren dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL 78RABO 0117 3340 22 t.n.v. 'CARE4Gyumri'.
 
Voor meer informatie kan men ook terecht op: http://care4gyumri.blogspot.nl/
Binnenkort kan dit eenvoudiger via www.care4gyumri.nl .
 
Logo-Care-for-Gyumri
 
 
.
 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: