Aan de inwoners van Eastermar,

Als handhaver ben ik werkzaam bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Op de hoek 't Hof/Sytskelân speelt de jeugd vaak met houten pallets en ander hout. Vorige week belden twee personen uit Eastermar mij op met het verzoek de 'rommel' op te ruimen.
In samenspraak met de wijkagent, dhr. Hogendorp, ben ik van mening dat de jeugd in de vakantietijd lekker moet kunnen spelen op de genoemde locatie. Medewerkers van de gemeente zullen het hout dan eind september weghalen.

Zouden de inwoners van Eastermar ervoor willen zorgen dat er aan de jeugd niet meer hout aangeboden wordt, zodat de hoeveelheid hout binnen de perken blijft en in elk geval niet groter wordt dan nu het geval is?

Met vriendelijke groet,
Anne Braaksma
Tel. 0511-460860

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: