Op 6 september werd er in heel Europa om 20.00 uur een minuut stilte gehouden voor vluchtelingen onderweg naar Europa. Op initiatief van Wim Stougie en Jantsje van der Veen werd er ook in Eastermar een bijeenkomst belegd in de Hege Stins. Een groep van 30 mensen kwam daar op af. We lazen een gedicht, we namen een tijd van stilte en er werd een gebed gezegd. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over wat wij willen en kunnen doen voor vluchtelingen. We kwamen uit op drie verschillende sporen. Voor elk van de sporen werd geïnventariseerd welke personen daarmee aan de slag willen gaan. Het was goed om samen te zijn, het liet zien hoe sterk het dorp is als er een moeilijke of verdrietige situatie is.

Spoor 1: Aansluiten bij activiteiten AZC Burgum

Er zijn vanuit het dorp al verschillende contacten met bewoners van het AZC of organisaties die daar werken. New Dutch Connection, Stichting Gave, Vluchteling voor 1 nacht, enz. Een aantal mensen gaat aan de hand van het al bestaande netwerk zoeken hoe er vanuit het dorp intensiever contact kan worden gelegd met bewoners uit het AZC. Er zullen ook contacten gelegd worden met Lokaal Loket. Wytske Zandstra is aanspreekpunt voor spoor 1.

Spoor 2: Noodopvang in het dorp

Wat zijn de mogelijkheden om in het dorp een aantal vluchtelingen op te vangen? Is daarvoor een geschikte locatie? Kunnen we voldoende dorpsbewoners mobiliseren om samen de zorg voor deze vluchtelingen op zich te nemen? En wil de gemeente evt. meewerken aan dit initiatief? De mensen van spoor 2 gaan dit verkennen. Carla de Boer is aanspreekpunt.

Spoor 3: Noodhulp dáár

Alexandra Dantuma heeft een bezoek gebracht aan Jordanië en met eigen ogen gezien hoeveel hulp nodig is in de regio. De mensen van spoor 3 houden zich bezig met het inzamelen van geld en/of goederen voor organisaties die in de regio werken (o.a. Dorcas). Mient Halbe Westerhof is aanspreekpunt.

Voor duidelijke communicatie naar buiten toe, is er gekozen de groep een naam te geven: Gastvrij Eastermar. Hoe nu verder? De werkgroepen gaan aan de slag en schakelen vast al anderen in. Op 4 oktober ontmoeten we elkaar opnieuw in de Hege Stins om 19.45 uur, om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Mocht u willen aansluiten of mee willen helpen of er gewoon bij zijn, dan bent u van harte welkom. Om 20.00 uur zijn we weer eerst een minuut stil voor wie onderweg zijn. We hopen met elkaar de handen ineen te slaan voor mensen die geen thuis hebben dat die naam verdient.

Namens de werkgroep Gastvrij Eastermar

Wim Stougie, tel. 471239

wmstougie@wxs.nl

vluchtelingen

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: