garaazjeferkeap

Nei in suksesfolle garaazjeferkeap yn 2020 tinke wy dat dit wol wer oppakt wurde kin.
De datum is al fêstlein, 29 maaie fan 9.30 oant 15.00 oere troch it hiele doarp, it bûtengebiet Heechsân en 't Wytfean.
De earste 20 'garaazjes' hawwe har al oanmeld, mar wy gean fansels foar in hiel soad mear oanmeldingen. Foarich jier wiene dat sa’n 50 adressen.

Jim kinne jim oant 15 maaie oanmelde, de organisaasje soarget foar PR en set jimme op de rûte.
Dêrneist soe it moai wêze wannear't der wat punten binne dêr't foar in hap en snap soarge wurdt. Dat kin fan alles wêze: kopke kofje mei wat lekkers, in komke sop, pankoeken, ensfh. De opbringst is foar jimsels.
It moat allegearre coronaproof, mooglik binne de maatregels dan wat ferromme. En wy hoopje op knap waar.

As alles wat mei sit, dan kin dit wer in hiel moaie Eastermarder dei wurde!

Opjaan kin by Tjitske Zeilstra ( zeils55@outlook.com), Hetty Kramer (a.kramer42@chello.nl)  of by Alles ûnder ien dak.

Us Facebookside is https://www.facebook.com/groups/361701935010450

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: