Noordoost Friese gemeenten maken Fryske App: 'Hoe is 't mei de holle?'

De gemeenten Achtkarspelen, Boarnsterhim, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel hebben in samenwerking met Mediaheads een gratis Fryske App ontwikkeld. De game heet 'Hoe is 't mei de holle?' en is gebaseerd op het bekende televisiespel Hints.

Hoe is 't mei de holle?

De regels van 'Hoe is 't mei de holle?' zijn simpel: binnen de tijd woorden beschrijven aan teamgenoten, zonder daarbij het antwoord of de verboden woorden te benoemen. Het team dat de meeste punten verzamelt, wint. De App is zowel voor iPhone als Android telefoons beschikbaar in de Marketplace en App Store.

Geweld is niet Oké

'Hoe is 't mei de holle?' is onderdeel van het Project 'Geweld is niet Oké'. Doel van dit project is om mensen bewust te maken dat geweld, in welke vorm dan ook, niet Oké is. Naast de gemeenten zijn de politie en het Openbaar Ministerie ook deelnemers aan het project. Met het maken van de gratis game willen de partijen het onderwerp geweld op een moderne en interactieve manier bekendheid geven.

Meer weten? Kijk dan op www.facebook.com/hoeistmeideholle.

geweld is niet oke

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: