Het leren van de Friese taal kan vanaf 1-1-2008 via internet

Op onze Eastermar-website communiceren wij bijna dagelijks over alles wat ons als Eastermarders bezig houdt. Veel gaat in de Friese taal omdat die ons zo na aan het hart ligt. Maar ook een taal die we misschien wat beter zouden willen spreken. Of die we, als we al Friestalig zijn, wat makkelijker schriftelijk zouden willen hanteren.


Vanaf 1 januari aanstaande begint de Afûk met een volstrekt nieuwe en uitdagende vorm van Friese les. Via internet kan iedereen in zijn/haar eigen tempo aan de slag. Niet meer met saaie lesboeken, maar met filmpjes, muziek, artikelen. Noem maar op. Dat kan individueel, maar ook met anderen. Ook als die anderen bijvoorbeeld in Vancouver wonen: een fors aantal Friezen 'om utens' heeft zich al aangemeld.
Op www.edufrysk.nl kun je bekijken wat het allemaal inhoudt. En je kunt je nu nog opgeven voor 2 maanden gratis toegang tot het volledige lesprogramma. Dat verplicht je tot niets.

Miskien dat jo dan meikoarten mei de Fryske taal folslein út de fuotten kinne.

Oebele Brouwer

Image

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: