Acties Famtofam tijdens doarpsfeest
Het laatste weekend van juni stond weer bol van de activiteiten tijdens het Eastermarder doarpsfeest. Speciaal dit jaar was de expositie van 40 jaar doarpsfeest in de oude vertrouwde 'Loods'.
Bij die expositie had Famtofam een koffieschenkerij georganiseerd. Met de hulp van veel vrijwilligers is er aan veel bezoekers van de expositie koffie met 'famyljebôle' verkocht. De baten kwamen geheel ten goede aan de stichting Famtofam, de stichting die zich inzet voor het helpen van de allerarmste kinderen in Armenië. Tijdens de jaarmarkt werd ook aan de E.M.Beimastrjitte een extra verkooppunt ingericht.

FamtoFam3
Naast koffie werden ook lootjes verkocht voor de verloting van een mini-droogrek, een schemerlamp en een boomstronkje met vetplantjes. Al deze prijzen zijn om niet beschikbaar gesteld door mensen uit Eastermar. Tijdens de jaarmarkt op zaterdag werd ook nog een 'mobiele eenheid' koffieverkoopsters ingezet op de braderie.

FamtoFam4
Al met al waren veel dorpsgenoten bereid om een handje te helpen om alles in goede banen te leiden. Daarnaast waren er veel sponsors die goederen (koffie, vruchtenbrood) en middelen (koffiezetapparatuur, tafels) om niet beschikbaar stelden voor het goede doel.
Hartverwarmend om te ervaren dat zoveel mensen bereid zijn om een steentje bij te dragen en Famtofam op die wijze te helpen om haar doelstellingen te realiseren. Alle sponsoren en vrijwilligers: heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.

De totale opbrengst was boven verwachting en bedroeg € 1.100,-: een prachtig resultaat. Hieraan werd € 284, - bijgedragen door de verloting, een mooi resultaat.
De uitslag van de verloting was als volgt:
· 1ste prijs (mini-droogrek) ging naar Bert de Boer, Seadwei;

· 2de prijs (schemerlamp) was voor Dieuwke de Vries, Seadwei

· 3de prijs (boomstronk met vetplantjes) was voor Jannie Kamminga, A.W.Buningwei.
FamtoFam2

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
En u weet het: we zoeken nog steeds families die een kind willen sponsoren in Armenië.
Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website: www.famtofam.nl, maar een telefoontje naar mij mag ook. Ik vertel u graag meer over het werk dat Famtofam nu alweer meer dan 10 jaar doet.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Famtofam:
Elle Hoekstra
penningmeester

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: