Geachte inwoners van ons buurdorp Eastermar,

Vanuit Rottevalle willen wij u op de hoogte brengen van een (vooralsnog tijdelijke) maatregel in ons dorp waar een aantal inwoners uit uw dorp mee te maken krijgt.

Al geruime tijd wordt er samen met de bewoners van de Havenwei in Rottevalle gesproken over het vele sluipverkeer dat door deze straat rijdt (de Havenwei is vanuit Eastermar de eerste afslag rechts vanaf de Bildwei). Het gaat hierbij vooral om verkeer dat vanuit de richting Eastermar richting Waldwei/Drachten (en viceversa) rijdt.

De route over de Havenwei is de kortste route maar verkeerskundig niet gewenst; de weg is erg smal en er is een beter alternatief.

Een enquête onder de bewoners van de Haven, Havenwei en de Bildwei heeft niet een eenduidige oplossing opgeleverd. Omdat we een plezierige woonomgeving voor al onze inwoners belangrijk vinden, heeft Dorpsbelang Rottevalle in overleg met de Gemeente Smallingerland gekozen voor een proef met eenrichtingsverkeer op de Havenwei.

Verkeer vanuit Eastermar dat Rottevalle inrijdt vanaf de Bildwei mag niet meer rechts afslaan richting Havenwei. Let op: het verkeer dat van rechts komt vanaf de Havenwei heeft voorrang!

De maatregel is in eerste instantie een proef voor de duur van drie maanden startend op 1 februari aanstaande.

Automobilisten vanuit Eastermar die vanaf 1 februari richting Waldwei/Drachten rijden, worden ’s ochtends dus gedwongen de Bildwei tot de kruising met de Buorren te volgen. Bij deze gelijkwaardige kruising kunt u rechtsaf slaan en komt u weer op het Muldersplein.

Wij vragen u met klem uw snelheid aan te passen aan ons dorp (30 km) omdat in de ochtendspits (tussen half 8 en half 9) veel (fietsende) schooljeugd langs deze route komt.

De politie heeft toegezegd extra verkeerscontroles gedurende deze proefperiode uit te voeren. Voor de terugreis kan de route over de Haven/Havenwei genomen worden. Op deze manier hopen we de verkeersstromen eerlijker te verdelen.

Op enig moment gedurende deze periode vindt een verkeersmeting plaats en na afloop wordt er samen met dorpsbelang geëvalueerd. Op basis hiervan wordt besloten of de verkeersborden definitief geplaatst worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw medewerking. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze proef dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoon 0512 341637.

 

Met vriendelijke groeten,

Dorpsbelang Rottevalle

Yvette Mulder

secretaris

 

rottevalle-kombord

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: