Logo mienskipsfuns eastermar

Het idee is simpel: laten we in Eastermar na het winnen van de Postcodekanjer in januari 2018 - waardoor er miljoenen in het dorp terecht kwamen - een fonds oprichten. Een fonds bedoeld om te delen met niet-winnaars.

Dat dit idee de tongen losmaakte werd initiatiefnemers Nynke de Jong en Anne Oosterdijk al snel duidelijk. Elke Eastermarder had er meteen een mening over en ook de pers dook er bovenop, want het oprichten van een fonds in een dorp waar miljoenen aan prijzengeld wordt uitgestort, dat was nog nooit gebeurd.

De bedenkers van het fonds kwamen er snel achter dat elke uiting over de invulling van het fonds gevoelig bleek. Het zou een fonds moeten worden van en voor de Eastermarder gemeenschap. De bedenkers wilden slechts aandragers zijn, de inwoners van Eastermar, winnaars en niet-winnaars, moesten zelf de invulling aan het fonds geven.

Die gedachte heeft vastere vorm gekregen. Eastermar wil investeren in mensen en stenen. Op een openbare brainstormsessie op 8 februari jl. waar elke inwoner zijn of haar zegje kon doen, bleek de uitkomst verrassend en unaniem. We willen investeren in de toekomst van het dorp, door te werken aan een plek waar woonruimte voor ouderen, (zorg)voorzieningen, diensten en openbare ruimtes voor dorpsgenoten beschikbaar en toegankelijk zijn. Het mooiste zou zijn als het gebouw ook nog eens energieneutraal kan worden gemaakt. Iedereen die dat wil, of er nu wat gewonnen is of niet, kan investeren in dat pand via de op te richten coöperatie c.q. ‘Mienskipsfûns Eastermar’.

Het idee is niet goedkoop, er zijn miljoenen mee gemoeid. Maar de aanwezigen zien mogelijkheden: “Als bijv. het dorp, banken, ‘It Iepen Mienskipsfûns (van de Provinsje Fryslân) en mogelijk andere investeerders ook enthousiast worden, zal een dorpscoöperatie dat misschien kunnen realiseren. De hele vergadering sprak van een schitterend plan. Niemand had dit van tevoren kunnen bedenken. Het plan komt uit de ‘mienskip’. En ook als straks blijkt dat er minder geld beschikbaar komt, dan kunnen nog altijd delen van het plan gerealiseerd worden.”

Hoe zou het ideale plan er volgens de aanwezigen uit kunnen zien? Het fonds wil in eerste instantie investeren in een bestaand gebouw dat aangepast kan worden. Omdat duurzaamheid belangrijk is, moet het een energieneutraal gebouw worden.

In het pand zouden een aantal openbare ruimtes kunnen worden opgenomen, waar heel Eastermar van kan profiteren. Denk aan een ruimte voor onderwijs, de dorpssuper, een boekenruilplek, een geïsoleerde muziekoefenruimte, toneelaccomodatie, een Dam Jaarsma museum, enz. Voor alle zaken die in de brainstorm naar voren zijn gekomen is dan ruimte.

Dit dorpsinitiatief bevordert werkgelegenheid en stimuleert vrijwilligerswerk.
Door middel van huurinkomsten is het gebouw rendabel te maken. Het te investeren bedrag verdwijnt niet maar keert zich later weer uit, niet alleen financieel maar ook in welzijn en woonkwaliteit in eigen dorp.

Het initiatief heeft de naam Mienskipsfûns Eastermar gekregen.
De vervolgstappen zullen via eastermar.nl verder bekend gemaakt worden.


Eastermarders die meer willen weten over de gang van zaken tijdens de hier boven genoemde brainstormsessie kunnen de aanwezigen persoonlijk benaderen.
Klik hier voor de lijst met namen.

Klik hier voor een verslag dat het gehele proces, vanaf eerste idee tot en met de uitkomst van eerder genoemde brainstormsessie, beschrijft. (Bron: DeLimes - nieuw organiseren)


Hieronder een overzicht van de 'tafelkleedjes', waar tijdens de brainstormsessie de ideeën op werden genoteerd:

IMG 5167 IMG 5168 IMG 5169

Uitkomsten in steekwoorden:

IMG 5172 IMG 5170

(Klik op de kleine foto voor een vergroting.)

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: