Ha jo ferlet fan (mear) mienskipsin yn Eastermar?

Ziet u uw buren regelmatig, is het nog leuk op het dorpsfeest, wordt er nog wel eens iets gezamenlijks georganiseerd, passen uw buren op de planten als u weg bent, houden ze ook een oogje in het zeil en heeft uw vereniging of club nog voldoende leden of vrijwilligers?
Al deze zaken zijn van belang als we het over leefbaarheid in het dorp hebben. Met een mooi woord: sociale cohesie of ook wel: gemeenschapszin - mienskipsin. Vroeger noemden we dat misschien wel burenhulp en was het min of meer vanzelfsprekend. Maar hoe staat het vandaag de dag met die 'mienskipsin' in ons dorp? Is dat er nog, of wordt dat ook minder. En hoe komt dat eigenlijk. Ligt dat aan het feit dat er veel tweeverdieners zijn met weinig vrije tijd, dat de jeugd vertrekt of zijn er andere oorzaken. Hoe dan ook, het is voor onze dorpen van belang daar wat meer en beter zicht op te krijgen en mogelijk ideeën bedenken om daar wat aan te doen. Uw mening als dorpsbewoner is daarbij leidend en bepalend. Praat dus mee!

KEaRN welzijn organiseert dit najaar in elk dorp in de gemeente een bijeenkomst voor belangstellende dorpsbewoners om met hen op uitdagende wijze te kijken hoe het er anno 2010 voor staat met de mienskipsin en vitaliteit van uw dorp.

Dorpsavond: 2 november
Onder de titel Gewoan (mei) Dwaan voert KEaRN dit gemeentelijk WMO-project uit. Doel hiervan is – naast het hierboven genoemde - er achter te komen welke lokale initiatieven er zijn, wat daaraan eventueel versterkt kan worden en, heel belangrijk, hoe andere dorpen daarvan kunnen leren.
Heeft u een leuk idee waarbij samenwerking tussen dorpsbewoners hoog in het vaandel staat, of heeft u andere ideeën over mienskipsin, kom dan langs op de bijeenkomst in uw dorp op dinsdag 2 november in Hotel Meerzigt. Aanvang: 20.00 uur. Gewoan Meidwaan!.

Kijk voor meer informatie over dit project op de speciale website www.gewoanmeidwaan.nl Meer informatie over deze avond en het project is verder te verkrijgen bij Luc Tuinstra (KEaRN) tel: 0511 465200, of via e-mail: luc.tuinstra@kearn.nl

gewoan meidwaan

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: