Ruim 5.7 miljoen Nederlanders staan geregistreerd in het Donorregister, hiervan wonen er 499 in Eastermar. Daarmee staat de Donorstand van Eastermar op 39.1%, dus onder het landelijk gemiddelde van 41,5%. Vanaf 17 juni is op www.JaofNee.nl te zien hoeveel mensen zich per woonplaats hebben geregistreerd in het Donorregister. Door het gebruik van absolute aantallen is het effect van registratie meer dan ooit zichtbaar: de teller in de betreffende woonplaats gaat omhoog. Eén enkele inwoner kan dus verschil maken, zowel in de Donorstand als in het leven van iemand op de wachtlijst voor transplantatie.

Leg je keuze vast
Op www.JaofNee.nl kan iedereen de Donorstand in zijn of haar woonplaats bekijken. Ook is direct te zien hoeveel mensen hun keuze nog niet hebben vastgelegd. De samenwerkende organisaties achter deze campagne hopen hen hiermee de stap naar registratie te laten zetten. In Eastermar hebben 776 inwoners hun keuze nog niet vastgelegd. Iedereen van 12 jaar en ouder kan zich met de DigiD in twee minuten registeren in het Donorregister en zo zijn of haar woonplaats helpen aan een hogere Donorstand.

jaofnee

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: