De Karakteristykpriis is een initiatief van stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld als aanmoediging voor het behoud en herstel van cultureel erfgoed in onze gemeente. U komt in aanmerking wanneer u uw karakteristieke pand, monument of vergelijkbaar pand “voorbeeldig” gerestaureerd heeft. Eén van de voorwaarden is dat de verbouwing in 2016 afgerond is.
De restauratie van het pand wordt beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige jury die een advies voor de winnaar zal voorleggen aan het bestuur van de stichting.
Hoe doet u mee?
Wilt u uw eigen pand of dat van iemand anders aanmelden of heeft u vragen over de Karakteristykpriis? Stuur dan een e-mail aan Bareld Kootstra bareld@global-fruit.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens. U kunt een pand tot 20 maart 2017 aanmelden.


De prijs
De winnaar ontvangt een plaquette en een bedrag van € 500,--
Meer informatie over karakteristieke panden vindt u op de website van de stichting www.karakteristyk.nl

karakteristyk

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: