Eén van de belangrijkste kenmerken van Fryslân

Het is opvallend dat de elf Friese steden allemaal in het kleigebied van Fryslân liggen. De binding met water en vruchtbare gronden is duidelijk zichtbaar. De Elfstedentocht benadrukt het vaarwegennet als onderlinge samenhang tussen de steden.
Toch is de verhouding tot het water voor de steden onderling sterk verschillend. Waar het water voor de één rampspoed meebracht, was het voor de andere stad juist een zegen.
In deze lezing zal aandacht geschonken worden aan de ontstaansgeschiedenis van de steden aan het water. Er is overigens één stad, die een ander bestaansrecht kende en daarmee een vreemd eend in de bijt is. Weet je welke dit is?
Tijdens deze lezing op woensdag 6 maart 2019 van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur in De Skoalle te Eastermar zal Gabriël Vriens, cultuurliefhebber en inspirator, de elf Friese steden toelichten en de ontstaansgeschiedenis uitleggen.
Deze lezing is voor iedereen toegankelijk, waarbij door het beperkt aantal beschikbare plaatsen en om teleurstelling te voorkomen, opgave vooraf noodzakelijk is. Aanmelden kan bij Sieta Tolsma van WIJS&moed.

De kosten bedragen € 10,-, inclusief koffie, thee en versnaperingen.

Wij hopen weer op vele belangstellenden.

Gabriël Vriens en Sieta Tolsma

Opgave door middel van:
e-mail: sieta@wijsenmoed.nl
telefoon: 06 57 33 52 69
contactformulier: www.wijsenmoed.nl
De deuren van De Skoalle, Torenlaan 2 te Eastermar, zijn vanaf 19.30 uur open en de koffie en thee staan klaar.

water

Gabriel VriensGabriël Vriens

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: