Tientallen kinderen uit Noordoost-Fryslân hebben het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden gefotografeerd. Een fotowedstrijd, georganiseerd door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), heeft bijzondere beelden opgeleverd van het landschap met flora en fauna. Vrijdag 12 februari werden de groepen 6 en 7 van basisschool De Balsemyn uit Eastermar verrast met de uitreiking van een prijs.skoa

De foto die is ingestuurd door de school, laat een klas in actie zien. Leerlingen van De Balsemyn zijn er bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een elzensingel. Volgens de jury een mooi beeld dat de betrokkenheid van jongeren bij het landschap laat zien, de schoonheid van het coulisselandschap toont en ook een directe link legt met landschapsonderhoud waar de leden van de vereniging NFW zich voor inzetten.

Gejuich

Voorzitter Attje Meekma van de vereniging NFW en amazone Hester Klompmaker uit Buitenpost, ambassadeur van de NFW, verrasten de klas met de mededeling dat hun foto een van de prijswinnaars was. Klompmaker deelde aan de kinderen rozetten uit met een officiële uitnodiging voor de hele klas om een bezoek te brengen aan haar manage voor een rondleiding en een ritje op een pony. Een prijs die met gejuich in ontvangst werd genomen.

Educatieproject

Ieder jaar gaan zo’n duizend leerlingen van basisscholen in Noordoost-Fryslân het land in om elzensingels en houtwallen te onderhouden, als onderdeel van het educatieproject ‘Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip’. Doel is de kinderen bewust te maken van de cultuurhistorie, natuur en het landschapsbeheer in hun eigen woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid zijn van de vereniging NFW werken hier aan mee. In het verlengde van het educatieproject is de scholen afgelopen herfst gevraagd mee te doen aan de fotowedstrijd. Volgende week ontvangt nog een school een prijs.

De winnende foto:

foto de Bolster 1. 1

Leerlingen De Balsemyn blij met winnende foto

prijs foto de bolster 2. Leerlingen De Balsemyn blij met winnende foto 4

NFW-ambassadeur Hester Klompmaker deelt prijzen uit

foto de bolster 3. 1

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: