Jimme hawwe it fêst al lêzen yn de media: de oanlis fan de Sintrale As giet oan!
Hjirby publisearje wy it offisjele parseberjocht dat we krigen fan it projektburo 'De Centrale As'.

PERSBERICHT

Raad van State akkoord met aanleg Centrale As

De Centrale As komt er. Dat heeft de Raad van State besloten. Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Wij zijn ontzettend blij met deze uitspraak. Jarenlang hebben we zorgvuldig gewerkt aan de voorbereidingen. Nu mogen we echt van start. En dat is ontzettend goed nieuws voor Noordoost Fryslân. Met de aanleg van De Centrale As krijgt Noordoost Fryslân een flinke impuls. Op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en economie. Dat verdient het gebied ook! Nu gaan we onze plannen samen met de streek ook echt uitvoeren. ”

De beroepen die door tegenstanders waren ingediend tegen het Provinciaal Inpassingsplan De Centrale As zijn ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Vandaag publiceerde de Raad van State de uitspraak vanochtend op haar website. Naar verwachting start de aanleg in het eerste kwartaal van 2012. Op 15 september jl. hield de Raad van State zitting in de bodemprocedure over De Centrale As.

Sietske Poepjes: “Er zijn vandaag mensen teleurgesteld, daar hebben we begrip voor. Maar we hopen dat wij bij de uitvoering goed in gesprek kunnen blijven met deze mensen."

De start van de aanleg is in het eerste kwartaal van 2012.

centrale as

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: