PROGRAMMA DORPSBEZOEK EASTERMAR OP MAANDAG 14 DECEMBER
16.00 – 17.00 Bedrijfsbezoek De Lits (Dhr. F. Antonides)
17.15 – 18.30 Inloopspreekuur voor inwoners en verenigingen van Eastermar in It Hoekje
18.30 – 19.15 Maaltijd in It Hoekje
19.30 – 20.30 Overleg met dorpsbelang Eastermar in Hotel Meerzigt
De bijgevoegde flyer zal woensdag 9 december huis-aan-huis verspreid worden
in Eastermar.
Kees Proper zal diverse verenigingen en stichtingen uit Eastermar persoonlijk
uitnodigen voor dit spreekuur.
De volgende fractie- en bestuursleden hebben zich inmiddels voor dit bezoek
opgegeven:
• Wietze Haanstra
• Jeltje Zuidema
• Anneke Tuinier
• Henk Raap
• Sietse de Boer
• Kees Proper
• Eelke Hoekstra
Groetnis,
Eelke

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: