We starten als werkgroep een actie om geld op te halen voor een AED bij de Hege Stins waar de buurtbewoners van It Heechsân en bezoekers van de Hege Stins gebruik van kunnen maken. Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen we gezamenlijk geld ophalen om een levensreddende AED te kopen.

We vinden het van levensbelang dat er ook een AED op It Heechsân beschikbaar is, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Hiervoor zijn we i.s.m. buurtAED.nl het bedrag van € 1660,- nodig om dit te realiseren. We hopen dat u doneert; bedragen groot of klein, zijn welkom. Het totaalbedrag dienen we binnen een maand te realiseren en we hopen dat we dat met elkaar kunnen doen: een AED voor en door de mienskip!

Om de AED te kunnen gebruiken in combinatie met reanimatie moet men gecertificeerd zijn. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij hartslagnu.nl. Zij ontvangen dan een sms met een code voor de AED, mocht er een reanimatie plaatsvinden op It Heechsân. Daarom willen wij vragen of er mensen geïnteresseerd zijn in de cursus voor AED en reanimatie. Hoe meer mensen dit kunnen, hoe meer overlevingskans op It Heechsân. Op 2 september a.s. willen wij een cursus aanbieden in de Hege Stins. De kosten hiervoor bedragen plm. € 15,- en zijn voor eigen rekening. Wij zullen zorgen dat er jaarlijks herhalingslessen worden aangeboden.
Aanmelden kan via: heechsan@outlook.com

Binnenkort ziet u mails, flyers en posters rondgaan, zodat deze actie breed gedragen wordt. Wij zijn enthousiast, hopelijk u ook. Lees meer en zie wat u kunt doen op www.buurtaed.nl
Vanaf 1 mei a.s. kunt u via buurtaed.nl doneren en er is een bus in de Hege Stins aanwezig waar u uw donatie in kunt doen.

Namens de Werkgroep 'Hart voor It Heechsân',
Nico, Willem, Marit en Sietske

buurt aed

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: