De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van OBS De Bolster in Eastermar komen in actie voor Serious Request. Zij krijgen les tijdens een lesmarathon van donderdag 19 december 20.00 uur tot vrijdag 20 december 8.00 uur. Het doel is om, d.m.v.  sponsoring, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Rode Kruis in de strijd tegen onnodige sterfte van kinderen door diarree. Tijdens deze lesmarathon zullen er, naast reguliere, ook diverse gastlessen worden gegeven zoals een kookles, een muziekles, een les over de Eastermarder volksverhalenverzamelaar Dam Jaarsma, kanjertraining en is er een optreden van de plaatselijke muziekgroep Opselen.  De lesmarathon wordt  ’s ochtends door wethouder Doeke Fokkema afgesloten waarna er nog een gezamenlijk ontbijt volgt waar ook de ouders, tegen betaling, aan kunnen schuiven.

OBS-De-Bolster-SR13-klein 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: