Enkele leden van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden stellen hun boerderij en land open tijdens het bramenfestijn Brommels! op 22 en 23 augustus. Het evenement vindt plaats in het coulisselandschap, het werkgebied van de vereniging. De bedrijven van Elzenhiem van de familie Ripping aan de Tollingawei 2 bij Kollum, de melkveehouderij van maatschap Atsma aan de Kleine Hornstweg 8 en het bedrijf van de familie Benedictus aan de Seadwei 17, beide in Eastermar, en de bedrijven van de maatschappen de Vries, van der Wal en Hooisma aan de Rykswei in Kootstertille doen graag mee aan het Wâldpyk-festijn.

De familie Ripping stelt het erf van het melkveebedrijf en de zorgboerderij open voor verschillende activiteiten op zaterdag 22 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Ook start hier de Brommelskuier. Elzenhiem heeft een net geopend winkeltje met zelfgemaakte producten. Het agrarisch bedrijf van de familie Atsma in Eastermar is eveneens geopend op 22 augustus van 10.00 tot 17.00 uur.

Aan de Rykswei 1 en 4 in Kootstertille kunt u op zaterdag 22 augustus starten voor een wandeling door het Twizelerlânskip. De bedrijven van de maatschappen Van der Wal, Het Hooihuis en Y.W. en M.Y. de Vries stellen hun land open voor een mooie wandeling door het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Bij de familie Benedictus aan de Seadwei 17 op it Wytfean kunt u deelnemen aan een excursie langs houtwallen.

Tevens is de NFW op zaterdag met een stand aanwezig bij Interieurcafé Pilat&Pilat aan de Tsjerkebuorren 46 in Twizel. Er is een prijsvraag uitgeschreven en kinderen kunnen meebouwen aan een mega-insectenhuis!

Brommels! zet de traditie van het bramenplukken in de Noardlike Fryske Wâlden letterlijk op de kaart. Inwoners en gasten maken tijdens het evenement kennis met de brommel, oftewel braam, het coulisselandschap en de cultuur van het gebied. Deelnemers aan Brommels! ervaren dat de boeren hier zorgen voor onderhoud van elzensingels, dykswâlen en pingo’s en zo het unieke cultuurlandschap in stand houden. De agrarische bedrijven van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) in Kollum, Kootstertille en Eastermar geven tijdens Brommels! informatie over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In totaal onderhouden de NFW-leden 150 kilometer aan houtwallen, 1.500 kilometer aan elzensingels en honderden pingo’s en dobben in de regio. Dankzij het goede beheer door deze leden kan iedereen genieten van het prachtige landschap.

Boeren stellen bedrijf open tijdens Brommels

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: