Ateliers op K.B.S. De Balsemyn

Op de Balsemyn worden in januari 2013 weer ateliers georganiseerd. Deze ateliers zijn bedoeld voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van school. De kinderen kunnen in kleine groepjes iets leren.
Wij denken dan aan schilderen, geschiedenis, dans , drama, natuur, creatieve vakken, timmeren, sport, dammen, schaken etc. etc. De ateliers worden op zes donderdagmiddagen van 13.30 tot 14.30 uur voor de onderbouw en van 14.30 tot 15.30 uur voor de bovenbouw gehouden. De eerste periode is van januari tot de voorjaarsvakantie en de tweede periode begint na de voorjaarsvakantie.
Voor deze ateliers hebben we vrijwilligers nodig om de kinderen te begeleiden bij deze activiteiten.
Welke ouders/ dorpsgenoten hebben hiervoor belangstelling om mee te werken aan het verzorgen van deze ateliers?

Voor meer informatie: Egbert Schilstra tel. 471419 of Albertha Hoekstra tel. 472083

balsemyn

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: