Het is een tijdje stil geweest rondom het project Care4Gyumri. Maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Op maandag 18 augustus komen twee artsen van Caritas uit Armenië op bezoek. De artsen zullen samen een dag 'meelopen' met onze huisarts Wiersema. Verder zullen zij vooral diverse bezoeken brengen aan ziekenhuis Nij Smellinghe. Gedurende twee weken krijgen ze onderdak in ons dorp, bij vrijwilligers thuis. Op 1 september vertrekken de artsen weer naar Armenië, de hier opgedane kennis kunnen zij daar in praktijk brengen.

Apparatuur in gebruik
In Armenië hebben ze inmiddels onze medische apparatuur in gebruik genomen. In mei is dit in een zeecontainer op transport gegaan.
Half juni zijn de spullen in Armenië aangekomen. De douane in het van oorsprong communistische land bleek een hobbel, ondanks de zorgvuldige voorbereiding hier. Na wat contact over en weer is alles opgelost en kon de apparatuur in gebruik worden genomen. De artsen zullen tijdens hun bezoek eind augustus nadere training in het gebruik ervan krijgen.

Mooie opbrengst collecte
Op 22 juni was de opbrengst van de collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor het project Care4Gyumri. Deze collecte heeft maar liefst € 400,- opgeleverd. Een prachtig resultaat! Bij het project zijn verschillende vrijwilligers betrokken, bijvoorbeeld enkele tolken. Van het geld kunnen we hen een passende onkostenvergoeding geven.

Logo-Care-for-Gyumri

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: