Mei Nynke de Jong as ambassadrise fan Eastermar 2018 stiet it doarp noch altyd yn 'e belangstelling. It idee om in fûns op te richtsjen foar minsken of projekten dy't finansjele stipe brûke kinne, it Kanjerfonds Eastermar, slagget oan, yn elts gefal by de media. Hjoed kinne wy bydragen ferwachtsje fan it NOS journaal, Jeugdjournaal en Hart van Nederland. Ek de redaksje fan Eva Jinek hie belangstelling mar hat dochs net keazen foar in item oer Eastermar.

nos journaal

hart van nl
Opnames foar Hart van Nederland, by de mikrofoan boargemaster Jeroen Gebben

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen