Troch de tropyske temperaturen wie der juster topdrokte oan de strandsjes yn ús omjouwing. By it teehûs oan de Leyen bygelyks wie hast gjin plakje mear te finen om de handoek del lizze te kinnen. De auto's stiene oan de grutte wei ta parkeard, sadat by evt. kalamiteiten ambulance en brandweer der mar kwalyk del koene.

druktestrand.jpg

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: