De stoarm hat alle Friezen hjoed yn de besnijing. De warskôgings om net de doar út te gean, wiene der net foar neat. Op de Swarte wei moast in dikke beam belies jaan.

In filmke fan 'e stoarm, makke troch Bouwe de Jong.

omgewaaideboom-swartewei
Foto Klaas Kloosterman

It spoeket op 'e mar.

IMG 1672

Foto: Anna Margriet Struiksma

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: